ชื่อ - นามสกุล :นายสากล คำภูธร
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนศิลปะ ทุกช่วงชั้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน