ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกันยกร จดสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนภาษาอังกฤษ ประจำชั้น ป.5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :