ชื่อ - นามสกุล :นายมนูญ สุถาลา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา ประจำชั้น ม.3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :