ชื่อ - นามสกุล :นางพิสมัย สอนแสง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาอังกฤษ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร