ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิศรา ไชยเพีย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :86 ม.11 ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100
Telephone :0872247171
Email :Gtnisara@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร