ชื่อ - นามสกุล :นางกชกร แก่นนาค
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนอนุบาล
ที่อยู่ :61 ม.3 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
Telephone :0858728372
Email :kotchakorn0999@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :