ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิชศรา ธรรมียะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนอนุบาล
ที่อยู่ :95 หมู่11 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
Telephone :0843987954
Email :witsara.tmy@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :