ชื่อ - นามสกุล :นางปานา แถลงกัณฑ์
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :poonoona2553@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิชาการ