ชื่อ - นามสกุล :นายจิรัฐติกุล ชัยยันต์คูณ
ตำแหน่ง :ผอ.โรงเรียนบ้านปวนพุ
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร