หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การตรวจสุขภาพนักเรียน
โดย : admin
อ่าน : 1217
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านปวนพุ วันนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลปวนพุ ได้มาให้การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1 -ป.6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางเจ้าที่ ที่มาให้การดูแลสุขภาพเด็กในครั้งนี้ด้วย