หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมการประเมิน ita.2022
โดย : admin
อ่าน : 134
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านปวนพุ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ita.2022 โรงเรียนบ้านปวนพุ เป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต นางปานา แถลงกัณฑ์ ครูคอมพิวเตอร์ นายพวง หมั่นหินลาด ผู้บริหาร นายสมใจ โพธิ์ศรี และ นางนิศรา ไชยเพีย เข้ารับฟังนโยบาย และแนวทางในการตอบ แบบ oit เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติในการเตรียมรับการประเมิน