หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ค่าย Active Learning Amazing English Camp
โดย : admin
อ่าน : 568
อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านปวนพุ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสวนหินผางาม ได้จัดกิจกรรม ค่าย Active Learning Amazing  English Camp โดยมีโรงเรียน เข้าร่วม ทั้งหมด  9 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพสวนหินผางามเข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน และมาจากโซนอำเภอวังสะพุง 1 โรงเรียน  ประกอบไปด้วยโรงเรียน บ้านปวนพุ  บ้านเหล่าใหญ่  บ้านห้วยเดื่อน้อย  บ้านห้วยไผ่เหนือ  บ้านสวนห้อมผางาม  บ้านผาหวาย บ้านหนองหมากแก้ว  บ้านห้วยเป้าเหนือ และมาจากโซนอำเภอวังสะพุง คือ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสวนหินผางาม  นายยุทธพงษ์  พรมดี  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  มีกิจกรรมฐานความรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาอย่างหลากหาย และปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน และทีมวิทยากร