หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การตรวจสุขภาพนักเรียน
โดย : admin
อ่าน : 505
อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพปากและฟัน ทางโรงเรียนขอขอบคุุณเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการแก่นักเรียน